Formy płatnośći: Gotówka  / Kredyt / Leasing 

 

Kredyt:

Finansowanie nowych i używanych maszyn rolniczych

 • brak wymogu wkładu własnego, finansowanie 100% wartości brutto sprzętu
 • maksymalny okres kredytu nawet do 120 miesięcy
 • możliwość finansowania sprzętu w wieku nawet do 10 lat,
 • bez konieczność przedstawiania zaświadczeń z ZUS, KRUS, UG
 • możliwość leasingowania także, dla rolników nie będących przedsiębiorcami
 • indywidualnie dopasowany harmonogram spłat, uwzględniający sezonowość produkcji rolnej – raty miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub sezonowe
 • w przypadku kredytów z dotacją brak obowiązku cesji z dotacji oraz konieczność wpłaty VAT-u w pierwszych 3 miesiącach
 • możliwość spłaty kredytu w każdym momencie trwania umowy
 • indywidualnie dopasowane pakiety ubezpieczeniowe
 • możliwość wliczenia ubezpieczenia w raty kredytowe

Wymagane dokumenty dla działalności rolniczej:

 • dowód osobisty
 • wpis do EDG (NIP, REGON)
 • nakaz płatniczy i ostatni dowód opłaty podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację o wysokości podatku i wielkości gospodarstwa w ha fizycznych
 • polisa ubezpieczenia mienia (budynków)
 • potwierdzony przez ARiMR wniosek o dopłaty bezpośrednie (ostatni)
 • decyzja o przyznaniu dopłat obszarowych z ARiMR (ostatnia)
 • oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku i składek KRUS na wniosku kredytowym

Jeśli występują to:

 • umowy dzierżawy
 • decyzja o przyznaniu dotacji z ARiMR (ostatnia)
 • dokumenty potwierdzające osiąganie dochodów np. kontrakty na dostawy, faktury za okresowe dostawy

 

 Leasing:Leasing nowych i używanych maszyn rolniczych

 • opłata wstępna już od 5%,
 • możliwość leasingowania sprzętu w wieku nawet do 15 lat,
 • bez konieczność przedstawiania zaświadczeń z ZUS, KRUS, UG
 • możliwość leasingowania także, dla rolników nie będących przedsiębiorcami
 • indywidualnie dopasowany harmonogram spłat, uwzględniający sezonowość produkcji rolnej
 • indywidualnie dopasowane pakiety ubezpieczeniowe
 • możliwość wliczenia ubezpieczenia w raty leasingowe

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • wpis do EDG (NIP, REGON)
 • faktura proforma lub specyfikacja sprzętu/pojazdu

 Wszelkie informację odnośnie kredytu/leasingu:

Andrzej Piwowarczyk

+48 668 121 779